Slider1
Slider2
Slider3
Slider4

Faaliyet Konularımız

Bankaların katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın(devir) alınması ve satılması, Satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkları nakde çevrilmesi veya bunları yeniden yapılandırarak satılması, amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları ... devamı

Varlık Yönetimi Hakkında

4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Ekim 2002 tarih ve 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ....detay

Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 24.03.2016 tarihinde kurulmuştur. 04.04.2017 tarihinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. ile Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. adı altında birleşmiştir.
Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'nin %52'si Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na, %16'sı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye, %16'sı Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye, %16'sı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya aittir.

Bankaların ve Finans Kuruluşlarının tahsili gecikmiş alacaklarının devir alınması gerçekleştirilir.

Devir alınan aktiflerin yönetilip geliştirilerek azami değer artışı hedefleri sağlanır.

Alacak teminatını oluşturan varlıkların uzmanlar vasıtası ile değerlendirilmesi gerçekleştirilir.